Zastrzeżenie prawne

Stopka / Zastrzeżenie

Odpowiedzialność za treść

IMPAQ Holding AG
Flurstrasse 32
CH-8066 Zürich
Szwajcaria

Tel: +41 44 405 21 00
Fax: +41 44 405 21 01
info [at] impaqgroup [dot] com
www.impaqgroup.com

Wdrażanie, utrzymanie i wsparcie techniczne

epoint consulting + development
Tel.: +40 749 56 03 35
info [at] epoint [dot] ro
www.epoint.ro

Zastrzeżenie

Celem niniejszego oświadczenia o prywatności jest pokazanie Państwu, w jaki sposób będziemy chronić Państwa dane.

Jakie informacje gromadzimy?

Dane osobowe związane z Państwa tożsamością. IMPAQ wykorzystuje dane osobowe w celu lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań, aby być w stanie świadczyć lepsze usługi. Zapewniamy wszystkie osoby, które dostarczą nam swoich danych osobowych, że będą one wykorzystywane wyłącznie w celu usprawnienia relacji firmy IMPAQ z naszymi klientami. Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii zaufania ze strony naszych klientów. IMPAQ zobowiązuje się nie sprzedawać, użyczać czy w inny sposób udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Na naszej witrynie mogą Państwo zadawać pytania lub składać podania o pracę. Dane osobowe, których nam Państwo dostarczą przy pomocy naszej witryny obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, preferowaną formę kontaktów, informacje na temat wykształcenia i zatrudnienia oraz dane dotyczące poszukiwanego stanowiska.

W celu spersonalizowania naszych kontaktów i ulepszenia naszych usług możemy również poprosić Państwa o podanie informacji na temat Państwa zainteresowań, danych demograficznych oraz informacji o doświadczeniach z naszymi produktami lub usługami. Takie dodatkowe informacje nie są obowiązkowe.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe

IMPAQ wykorzystuje dane osobowe w celu lepszego zrozumienia Państwa potrzeb i zainteresowań, aby być w stanie świadczyć lepsze usługi. Informacje takie będziemy w szczególności wykorzystywać w kontaktach z Państwem w procesie świadczenia usług i wsparcia oraz w celu powiadamiania Państwa o naszych nowych usługach i produktach. Możemy również skontaktować się z Pańśtwem w ramach ankiety dotyczącej naszych usług.

Dane osobowe przekazane naszej firmie mogą być wysyłane za granicę w celu ich konsolidacji, przechowywania oraz usprawnienia zarządzania danymi klientów.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

IMPAQ zobowiązuje się nie sprzedawać, użyczać czy w inny sposób udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim. IMPAQ nie będzie udostępniać Państwa danych osobowych osobom trzecim chyba, że będzie to mieć miejsce w związku z korzystaniem przez Państwa z naszych usług. W takich przypadkach, wymagana będzie na to Państwa zgoda udzielona w momencie dostarczenia takich informacji. IMPAQ udostępnia dane swoich klientów swoim podmiotom i spółkom działającym w naszym imieniu, ale wyłącznie w sposób opisany w punkcie „W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe”.

IMPAQ zatrudnia zewnętrznych usługodawców i dostawców w procesie świadczenia usług i dostarczania rozwiązań opisanych w punkcie „W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe”. Dostawcy i usługodawcy mają obowiązek zachowania w poufności informacji otrzymanych w imieniu IMPAQ. Nie mogą oni również udostępniać takich informacji w celach innych, aniżeli świadczenie usług na rzecz IMPAQ. Możemy zmieniać takich usługodawców lub zatrudnić dodatkowe firmy w celu lepszej obsługi naszych klientów. IMPAQ nie będzie udostępniać danych osobowych osobom trzecim bez Państwa zgody, chyba że wymagają tego przepisy prawa, pozwy lub decyzje sądowe.

IMPAQ i jej podmioty powiązane mogą łączyć się lub zostać przejęte przez inne podmioty, albo też zbyć część lub wszystkie swoje aktywa. W przypadku takiego połączenia lub przejęcia, IMPAQ dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Państwa, jeżeli w ramach takiej fuzji czy przejęcia udostępnione zostaną Państwa dane osobowe w celu kontynuacji naszych usług.

Google Analytics

IMPAQ korzysta z narzędzia internetowego Google Analytics firmy Google Inc. („Google”). Narzędzie Google Analytics używa tzw. „cookies”, czyli plików tekstowych instalowanych w komputerze użytkownika w celu ułatwienia analizy sposobów korzystania z naszej witryny. Informacje zbierane przez cookies dotyczące korzystania z witryny internetowej (obejmujące adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w USA. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu oceny korzystania użytkowników z witryny internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności użytkowników dla operatorów witryny oraz w celu świadczenia usług związanych z obsługą stron internetowych. Google może również przekazać takie informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane prawem lub jeżeli takie osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi przechowywanymi przez siebie danymi. Mogą Państwo odmówić instalacji „cookies” wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że może się to wiązać z brakiem dostępu do pełnej funkcjonalności naszej witryny internetowej.

Poprzez korzystanie z naszej witryny internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez Google w sposób i w celach przedstawionych powyżej. Warunki usługi Google Analytics.

Dostęp do danych osobowych i ich poprawność

IMPAQ dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były poprawne. Na Państwa życzenie zapewnimy Państwu dostęp do takich danych.

Bezpieczeństwo danych

IMPAQ dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo dostarczonych nam danych. W celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu lub ujawnienia danych oraz w celu zapewnienia ich poprawności i prawidłowego wykorzystania, IMPAQ stosuje odpowiednie zabezpieczenia fizyczne i procedury bezpieczeństwa w celu ochrony zbieranych przez nas danych.

Nasza firma nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu strat czy szkód, w tym, bez ograniczeń, szkód pośrednich lub ubocznych, ani żadnych strat czy szkód wynikających z utraty danych czy utraty zysków spowodowanych w związku z korzystaniem z naszej witryny internetowej.

Nasza firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie naszej witryny. Jednakże, IMPAQ nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy witryna będzie chwilowo niedostępna ze względów technicznych poza naszą kontrolą.

Linki zewnętrzne

Witryna IMPAQ może zawierać linki do stron zewnętrznych w celach informacyjnych. Skorzystanie z takich linków spowoduje wyjście z naszej witryny. IMPAQ nie ma kontroli nad takimi stronami, czy też stosowanymi przez nie procedurami zapewnienia prywatności, które mogą różnić się od procedur stosowanych przez IMPAQ. Nie udzielamy wsparcia, ani nie składamy żadnych oświadczeń w stosunku do takich stron zewnętrznych. Dane osobowe, które Państwo udostępnią na takich stronach zewnętrznych nie będą objęte Oświadczeniem o prywatności IMPAQ. Zalecamy, aby zapoznali się Państwo z polityką prywatności przedstawioną na danej stronie przed udostępnieniem swoich danych osobowych. Niektóre firmy zewnętrzne mogą udostępnić swoje bazy danych osobowych firmie IMPAQ; procedury takie podlegają postanowieniom polityki prywatności takich firm zewnętrznych.