Zapobieganie nadużyciom

AntiFraud Hub jest ukierunkowany na wykrywanie wyłudzeń, ale nie ogranicza się tylko do tego. To platforma do analizy dużej ilości danych, znajdowania podobieństw. Równie dobrze system może być użyty do oceny wiarygodności klienta w momencie składania przez niego wniosku o zakup polisy, czy wcześniej – do dokonania segmentacji klientów na potrzeby kampanii marketingowych. Pasuje tam gdzie potrzebne jest podjęcie decyzji lub jej późniejsza ocena. Jeśli zakres ładowanych danych na to pozwala – system pomoże także w znalezieniu oszustów we własnej organizacji. Jednak musimy patrzeć na nasze rozwiązanie jako system zbudowany modułowo, co pozwala dla naszych klientów dobierać zestawy ukierunkowane na ich potrzeby.

Głównym komponentem jest Silnik Decyzyjny, będący sercem rozwiązania który pozwala na budowanie różnych strategii, dopasowywanie ich do napływających informacji, obliczenie score’u i podejmowanie decyzji. Analiza jest możliwa w trybie online, ale także w trybie batchowym do obróbki danych historycznych z wykorzystaniem aktualnego stanu wiedzy. Do tego należy dodać łatwość integracji z systemami klienckimi co zapewnia zestaw connectorów do zewnętrznych źródeł danych które można wykorzystać do wnioskowania w trybie online lub do offline’owego zasilania ich lokalnej kopii. Dzięki nim można również automatycznie sprawdzać bazy ogólnokrajowe, np. Lista Osób Poszukiwanych Listem Gończym, bazę dokumentów zastrzeżonych, ale także Bazę Incydentów zainstalowaną w instytucji partnerskiej czy dedykowane dla różnych sektorów biznesowych repozytoria danych.

Inne moduły to:

  • Obsługa alarmów, spraw i zadań z rozbudowanym zarządzaniem uprawnieniami dostępu do danych, łatwym modelowaniem przepływów, obsługą eskalacji
  • Baza Incydentów gromadząca dane o podmiotach prawnych, osobach fizycznych i przedmiotach ubezpieczenia, ale także pozwalająca na obsługę czarnych i białych list definiowanych ad-hoc.
  • Moduł geolokalizacyjny, pozwalający na wnioskowanie w oparciu o informacje o lokalizacji urządzenia. Moduł posiada także możliwości rozpoznawania prób anonymizacji połączeń.
  • Zapobieganie fraudom webowym poprzez analizę komunikacji pomiędzy urządzeniem klienta a aplikacją chronioną, budowanie profili zachowań klientów i ich urządzeń. Ta część systemu potrafi także rozpoznać niektóre rodzaje infekcji (malware) w urządzeniu klienta.
  • Centrum inwestygacji, z możliwością wyszukiwania wszelkich danych zebranych w systemie, szczególnie przydatne kiedy pojawia się potrzeba sprawdzenia co system wie o zadanym numerze PESEL, numerze telefonu, adresie, albo sprawdzić czy coś je łączy.
  • Moduł raportowy odpowiedzialny za generowanie zadanych zestawień, także cyklicznych. Moduł umożliwia także definiowanie własnych raportów i zarządzanie uprawnieniami do ich uruchamiania.
  • Dashboardy Tableau, pozwalające na śledzenie różnego rodzaju wskaźników, a także analizy drill-down.
  • Rejestr pism, z możliwością generowania dokumentów według zadanych szablonów, np. zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa