Wsparcie dla IT w Realizacji Projektów oraz Konsulting IT

IMPAQ zatrudnia wielu konsultantów o różnych specjalizacjach: programistów, architektów, analityków, kierowników projektu, testerów, posiadających doświadczenie w ubezpieczeniach i innych branżach, znających różne technologie. Wspieramy naszych Klientów w analizie, testach, programowaniu i zarządzaniu projektami, szczególnie tam gdzie zapotrzebowanie Biznesu na realizację zmian przewyższa aktualne możliwości działów IT, najczęściej w modelu Time and Material.

Pomagamy lepiej obsługiwać Państwa klientów

Udzielaliśmy naszym Klientom również wsparcia w obszarach, gdzie trzeba dostarczyć wysoko kwalifikowanych konsultantów. Do najciekawszych projektów przez nas zrealizowanych należało stworzenie Strategii IT, audyty bezpieczeństwa aplikacji, audyt technologiczny hurtowni danych, wdrożenie metodyki SCRUM w organizacji oraz dostarczenie zespołu wysoko kwalifikowanych analityków i architektów do nadzoru nad budową Systemu Likwidacji Szkód.


Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com