kdprevent™

Platforma IMPAQ kdprevent™ służy wspieraniu procesu zapobiegania fraudom bankowym.

Rozwiązanie kdprevent™ umożliwia tworzenie indywidualnie dostosowanych mechanizmów monitorujących zachowania klientów oraz wykrywanie w tych zachowaniach anomalii. Podstawą działania kdprevent™ są dane o transakcjach, dane osobowe klientów banku, produkty, konta itd.. Składa się ona z wyspecjalizowanych, dedykowanych podsystemów umożliwiających:

 • AML- rozwiązanie wspierające proces przeciwdziałania praniu pieniędzy (Anti Money Laundering – AML),
 • AFS – Platforma wspierająca przeciwdziałanie zewnętrznym i wewnętrznym nadużyciom bankowym (Anti Fraud System – AFS) ,
 • CFD – efektywne zapobieganie fraudom aplikacji kredytowych ( Credit Fraud Detection – CFD),
 • FATCA – wsparcie obsługi międzynarodowych regulacji podatkowych i bezpieczeństwa transakcji
 • spełnienie najbardziej rygorystycznych wymogów regulacyjnych związanych z monitorowaniem klientów i ich transakcji pod kątem wykrywania procederów prania pieniędzy i przeciwdziałania terroryzmowi,
 • BIZBCB (Baza Incydentów Zagrażających Bezpieczeństwu Czynności Bankowych),
 • wykrywanie nietypowych, wcześniej nieobserwowanych schematów operacji wykonywanych przez pracowników lub klientów banku,
 • analizę zachowania klientów, kont, pracowników i innych ważnych obiektów biznesowych,
 • monitorowanie płatności w czasie rzeczywistym (SWIFT),
 • wykrywanie schematów prania pieniędzy i przeciwdziałanie im,
 • procesowanie spraw,
 • wykorzystanie informacji z kdprevent w innych procesach i systemach bankowych.

Tak szeroka funkcjonalność to efekt:

 •   całościowego  spojrzenia na klienta, obejmującego wiele kanałów operacyjnych,
 •   zastosowania mechanizmów monitorowania i wykrywania nietypowych zachowań pracowników oraz innych podmiotów biznesowych,
 •   klarowności i przejrzystości procedur, w tym zasad alarmowania przez system o zdarzeniach podejrzanych,
 •   ciągłości rozwoju i uzupełniania wiedzy wbudowanej w system,
 •   szybkich implementacji oczekiwanych funkcjonalności,
 •   wykorzystania w całości zaoferowanej implementacji systemu oraz jej integracji z systemami Banku,
 •   otwarcia systemu do zastosowań w innych procesach (depozyty, otwarcie relacji, udzielanie kredytów itd.).
 •   Mechanizm łatwego określenia statusu procesowanych spraw i optymalizację ich zarządzania.

Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com