Usługi Wsparcia i Utrzymania

Klucz do uzyskania wysokiej jakości usług oraz redukcji kosztów

Obecny konflikt między dążeniem do innowacji a stałą presją kosztów, wymaga od nowoczesnej firmy coraz większych optymalizacji działań tak, aby móc zachować konkurencyjność.  Usługi wsparcia i utrzymania oferowane przez IMPAQ mają na celu stworzenie wartości dodanej dla naszych Klientów poprzez podniesienie poziomu jakości oraz wzrost wydajności dostarczanych usług.  Naszym głównym celem w dłuższej perspektywie czasowej jest minimalizacja kosztów przy zachowaniu wysokich standardów w obszarze zarządzania ryzykiem w odniesieniu do całej infrastruktury IT.

Od wielu lat IMPAQ charakteryzuje praktyczne doświadczenie w zakresie dostarczania dużych i skomplikowanych projektów informatycznych w obszarze Zarządzania Usługami IT. Doświadczenie to zostało zdobyte w projektach wykonywanych dla znanych międzynarodowych firm, reprezentujących cały przekrój sektorów biznesowych na kontynentach Europy, Afryki, Bliskiego Wschodu, Azji, oraz Północnej i Południowej Ameryki. Wykorzystując nasze międzynarodowe lokalizacje oraz sieć relacji partnerskich, jesteśmy w stanie zaproponować Państwu indywidualnie przygotowane rozwiązania w ramach Usług Wsparcia i Utrzymania, takie jak na przykład optymalizacja, utrzymanie oraz zdalne zarządzanie usługami systemów typu „legacy”. W ramach dostarczanych przez nas usług zapewniamy zawsze przewidywalny i nieprzerwany dostęp do systemów i danych. Przez ponad dziesięć lat, w oparciu o najlepsze wzorce metodologii ITIL, byliśmy w stanie wypracować optymalne procedury utrzymania, co dawało nam zawsze możliwość dostarczania wysokiej klasy, prawdziwie profesjonalnych usług.

W oparciu o nowoczesne metodologie i technologie IMPAQ jest w stanie zbudować dla Państwa systemy komputerowe, które są odporne na wszelkie potencjalne wyzwania. Pozwoli to na zwolnienie zasobów i potencjału, które umożliwi koncentrację na kluczowych i najbardziej istotnych kompetencjach Państwa firmy.  Częścią naszej oferty Usług wsparcia i utrzymania jest również położenie dużego nacisku na zachowanie wysokiego standardu w procesie świadczenia usługi, jak też i odpowiedniej jakości. W ten sposób będą mogli Państwo pozbyć się kłopotów, wynikających z konieczności obsługi systemów IT w dłuższej perspektywie czasowej.

Naszym głównym celem pozostaje chęć świadczenia możliwie najlepszych usług dla wszystkich naszych Klientów.  Z jednej strony staramy się o pełną realizacje potrzeb naszych klientów, a z drugiej zaś koncentrujemy naszą energię na ulepszanie naszych umiejętności oraz na rozwój kompetencji w ramach naszych zespołów serwisowych, co skutkować będzie lepszym poziomem świadczonych przez nas usług.

Oferta usług wsparcia i utrzymania:

  • Wsparcie techniczne
  • Utrzymanie aplikacji
  • Wsparcie systemów przestarzałych (“legacy”)

Korzyści dla klienta:

  • Większa wartość usługi, niezawodność, oraz wysoka jakość
  • Optymalizacja wsparcia w obszarze skomplikowanych systemów i usług
  • Zwiększona mierzalność efektywności systemu w oparciu o kryteria SLA
  • Redukcja kosztów i zwiększenie efektywności
  • Utrzymanie systemów legacy bez ryzyka i z redukcją kosztów
  • Zmniejszenie ryzyka i uzupełnienie braków wiedzy w rezultacie odpływu wiedzy eksperckiej lub jej niewystarczającego poziomu


Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com