Next Generation Services

Systemy OSS (wsparcia usług i operacji sieciowych)

IMPAQ dostarcza unikalne rozwiązania dla operatorów telekomunikacyjnych już od ponad 10 lat. Nasi specjaliści współpracują z operatorami sieci mobilnych w różnych sektorach na całym świecie. IMPAQ posiada bardzo dogłębną wiedzę techniczną w obszarze budowy i utrzymania systemów telekomunikacyjnych. Ponadto specjalizujemy się w budowie i utrzymaniu platform bilingowych, hurtowni danych oraz sieci i zapewnianiu wydajności usług.next-generation-services_1

Nasze usługi w tym obszarze kompetencji obejmują:

 • Projektowanie i planowanie rozwiązań wymagających dogłębnej wiedzy fachowej na temat specyfikacji i protokołów sieciowych
 • Rozwiązania dotyczące platform OCS
 • Zarządzanie wydajnością – w tym zbieranie i przetwarzanie surowych danych, przygotowywanie danych do analiz, opracowywanie formuł KPI oraz sporządzanie raportów na temat wydajności sieci
 • Zarządzanie Jakością Usług – dzięki wszechstronnemu doświadczeniu w monitorowaniu wydajności sieci IMPAQ oferuje rozwiązania wspierające nadzór nad jakością usług
 • Budowanie baz danych profilów abonentów o wysokiej wydajności i dostępności – w oparciu o usługi katalogowe IMPAQ zaprojektował i zbudował platformy zapewniające ciągły dostęp do informacji o abonentach
 • Rozwiązania dotyczące MVNO/MVNE – budowa platform AAA, NGHLR, OCS oraz usługi przetwarzania w chmurze

Sieć IN Nowej Generacji (NGIN) – Przewaga nad konkurencją

Model usług sieciowych pozostawał niezmieniony przez wiele lat – były to zamknięty model, często ograniczony do dostawców platformy IN, w związku z czym postrzegany był jako zbyt drogi i nieelastyczny. Nowy model jest zupełnie inny – jest to otwarta platforma działająca na bazie specyfikacji JAIN SLEE, która zapewnia efektywne tworzenie usług sieciowych. Specjaliści IMPAQ opracowali szereg rozwiązań na platformy IN, dostawców takich jak Alcatel-Lucent, Nokia Siemens Networks oraz OpenCloud. Ponadto, w ostatnich latach, jako jeden z zaledwie kilku dostawców, wdrażamy coraz więcej usług sieciowych w oparciu o platformy nowej generacji, np.:

 • Virtual Private Network (VPN)
 • Virtual Private Network dla IMS (VPN for IMS)
 • SMS Charging Gateway
 • Home Network Routing
 • Home Zone

Nasze usługi w tym obszarze kompetencji obejmują:

 • Usługi sieciowe na bazie platformy otwartej
 • Usługi na bazie specyfikacji JAIN SLEE
 • Wszechstronne testy usług – ręczne i automatyczne
 • Tworzenie i wdrażanie adapterów platformy NGIN
 • Instalacja, konfiguracja i utrzymanie platformy NGIN
 • Migracja istniejących usług na platformę NGIN

Od 2010 r. IMPAQ jest oficjalnym partnerem OpenCloud Ltd., dzięki czemu otrzymuje pełne wsparcie w obszarze badań i rozwoju, wdrażania usług i szkoleń.

4G/LTE – Nowoczesne rozwiązania sieci mobilnych

Przez ostatnie dwa lata obserwujemy intensywny rozwój infrastruktury technologii 4G. Ze względu na ciągle rosnący popyt postanowiliśmy skoncentrować się na obszarze 4G/LTE. Dzięki temu IMPAQ zbudowała zespół ekspertów realizujących nowatorskie projekty w sferze istniejących i nowych usług technologii 4G/LTE.

Nasze usługi obejmują:

 • Usługi sieciowe na bazie platformy SIP i IMS
 • Migracja lub modyfikacja istniejących usług NGIN w celu integracji z IMS
 • Integracja platformy NGIN z platformą IMS
 • Projektowanie rozwiązań w oparciu o dodatkowe specyfikacje, np. 3GPP GAA lub SMS przez IP dla platformy IMS

Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com