Mediacja i Charging

Nasze doświadczenie stanowi wartość dodaną

Rosnące zapotrzebowanie na mobilny transfer danych wymaga efektywnej i niezawodnej obsługi i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym. IMPAQ specjalizuje się w szczególności w dwóch rozwiązaniach mediacyjnych DigitalRoute – MediationZone® oraz Nokia Siemens Networks – charge@once mediate. Dzięki naszej wiedzy technologicznej, operatorzy mogą w bardzo prosty sposób śledzić zmiany zarówno po stronie sieci, jak również w ramach systemów BSS, obejmujących migrację systemów.

impaq_mediacja

Nasze usługi w tym obszarze kompetencji obejmują:

  • Instalację i integrację platformy mediacyjnej w ramach sieci GSM/3G/LTE i BSS
  • Zmiany w platformie zgodnie z potrzebami klienta
  • Optymalizację, wdrażanie i testowanie przepływów roboczych, obejmujące pobieranie opłat w czasie rzeczywistym
  • Opracowywanie taryf na usługi przedpłacone, abonamentowe i konwergencję w połączeniu z usługami i migracją danych ze starych do nowych systemów bilingowych
  • Obsługa 24/7 platform i usług w ramach SLA

Dzięki naszej wiedzy technologicznej operatorzy mogą tworzyć zasady biznesowe w celu optymalizacji coraz bardziej wzmożonej transmisji danych w ramach sieci 3G/LTE.