Testowanie Oprogramowania

Testowanie to jedna z metod weryfikacji i walidacji oprogramowania. Pomaga podnieść jakość aplikacji oraz dostarcza danych, dzięki którym decyzja o wdrożeniu lub o jego przesunięciu może być podjęta na podstawie faktów, a nie przeczuć. Rezultaty testów i znalezione błędy dają wyczerpującą informację o jakości produktu oraz o jego mocnych i słabych stronach. (nie przestawiam tutaj ‘i’ ponieważ to i tak pod względem strony się zmieni)

Analiza przebiegu procesu testowego i wykrytych błędów pozwala również doskonalić proces wytwórczy. Do uzyskania wymienionych powyżej korzyści niezbędna jest pewność, że produkt został przetestowany rzetelnie, z dużą dozą dociekliwości i zrozumienia obszaru biznesowego.

Celem testowania jest jak najwcześniejsze wykrycie błędów, co minimalizuje koszty naprawy. Na tej podstawie nowoczesne metodyki wytwarzania oprogramowania zakładają, że zapewnienie jakości oprogramowania jest obecne na każdym etapie jego powstawania. IMPAQ wypracował dobrze zorganizowany i efektywny proces testowy, oparty m.in. na wiedzy i doświadczeniu najbardziej znanej na rynku organizacji testerskiej – ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board). Dzięki zbliżeniu testowania do procesu wytwórczego, testy są dokładniejsze a błędy naprawiane szybciej.

Oferujemy:

  • Planowanie i zarządzanie procesem testowania.
  • Projektowanie skryptów, scenariuszy oraz danych testowych.
  • Wykonywanie testów na każdym etapie rozwoju produktu: funkcjonalnych, integracyjnych, systemowych, regresyjnych, UAT.
  • Wykonywanie testów automatycznych: wydajnościowych, obciążeniowych, przeciążeniowych, regresji.
  • Opracowanie raportów zbiorczych i wskaźników jakości.
  • Opracowanie raportu końcowego z oceny jakości oprogramowania.

Testowanie wymaga: precyzyjnego planowania, dyscypliny w realizacji, dociekliwości i zaangażowania, dogłębnej wiedzy technicznej i biznesowej, umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów, prawidłowego osądu opartego na doświadczeniu. Dzięki usługom testowania świadczonym przez specjalistów IMPAQ, nasi Klienci mają pewność, że ukończone oprogramowanie spełnia oczekiwania związane z jakością i wydajnością oraz że zostanie ono dostarczone terminowo i w ramach zakładanego budżetu.


Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com