Testowanie

Testowanie to jedna z metod weryfikacji i walidacji oprogramowania. Pomaga podnieść jakość aplikacji oraz dostarcza danych, dzięki którym decyzja o wdrożeniu lub o jego przesunięciu może być podjęta na podstawie faktów, a nie przeczuć. Informacje o rezultatach testów i znalezionych błędach dają wyczerpującą informację o jakości produktu oraz o jego mocnych i słabych stronach. Analiza przebiegu procesu testowego i wykrytych błedów pozwala również doskonalić proces wytwórczy. Do uzyskania wymienionych powyżej korzyści niezbędna jest pewność, że produkt został przetestowany rzetelnie, z duża dozą dociekliwości i zrozumienia obszaru biznesowego.

Celem testowania jest jak najwcześniejsze wykrycie błedów, co minimalizuje koszty naprawy. Na tej podstawie nowoczesne metodyki wytwarzania oprogramowania zakładają, że zapewnienie jakości oprogramowania jest obecne na każdym etapie jego powstawania.

IMPAQ wypracował dobrze zorganizowany i efektywny proces testowy, oparty m.in. na wiedzy i doświadczeniu najbardziej znanej na rynku organizacji testerskiej – ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board). Dzięki zbliżeniu testowania do procesu wytwórczego, testy są dokładniejsze a błędy naprawiane szybciej.

Dlaczego IMPAQ?

 • Posiadamy kompetencje m.in. w następujących obszarach biznesowych: telekomunikacja, bankowość, ubezpieczenia, energetyka, gambling (gry losowe).
 • Mamy doświadczenie z zakresu zapewnienia jakości poparte wieloma ukończonymi sukcesem projektami.Utrzymujemy zespół wysokiej klasy specjalistów – potwierdza to 12 certyfikatów ISTQB Foundation Level oraz 2 certyfikaty ISTQB Advanced Level (test manager).
 • Dysponujemy procesami, metodyką oraz zakresem umiejętności właściwymi dla dużych dostawców usług informatycznych.
 • Zapewniamy ciagłość współpracy – firma istnieje od ponad 20 lat, a z wieloma Klientami współpracujemy już od ponad 10 lat – wsród nich są wiodące światowe marki.
 • Zróżnicowane specjalizacje członków zespołu pozwalają na dobór specjalistów do projektu w zależnosci od jego specyfiki i obszaru biznesowego.
 • Korzystamy z popularnych i cenionych narzędzi do zarządzania procesem i przypadkami testowymi, raportowania błędów, wspomagania testów manualnych oraz wykonywania testów automatycznych.
 • Nasi analitycy pracują w siedzibie firmy IMPAQ lub w  biurach Klienta.Stale inwestujemy i rozwijamy nasze kompetencje, wychodząc naprzeciw bieżącym potrzebom Klientów oraz estymowanym przyszłym potrzebom rynku IT.

Oferujemy:

 • Planowanie i zarządzanie procesem testowania.
 • Projektowanie skryptów, scenariuszy oraz danych testowych.
 • Wykonywanie testów na każdym etapie rozwoju produktu: funkcjonalnych, integracyjnych, systemowych, regresyjnych, UAT.
 • Wykonywanie testów automatycznych: wydajnościowych, obciążeniowych, przeciążeniowych, regresji.
 • Opracowanie raportów zbiorczych i wskaźników jakości.
 • Opracowanie raportu końcowego z oceny jakości oprogramowania.

Testowanie wymaga: precyzyjnego planowania, dyscypliny w realizacji, dociekliwości i zaangażowania, dogłębnej wiedzy technicznej i biznesowej, umiejętności analizowania i rozwiązywania problemów, prawidłowego osądu opartego na doświadczeniu. Dzięki usługom testowania świadczonym przez specjalistów IMPAQ, nasi Klienci maja pewność, że ukończone oprogramowanie spełnia oczekiwania związane z jakością i wydajnością oraz że zostanie ono dostarczone terminowo i w ramach zakładanego budżetu.


Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com