System Informacji Zarządczej

Business Intelligence jest procesem, który ma zapewnić wsparcie w podejmowaniu kluczowych decyzji dla firmy. Odbywa się to poprzez zbieranie i przechowywanie danych z różnych obszarów działalności, w tym z różnych systemów core’owych lub operacyjnych, działających w ramach organizacji. Dane zazwyczaj są przechowywane w ramach jednej hurtowni danych. Na ich podstawie dokonywana jest szczegółowa analiza i generowane są raporty, zawierające informacje o określonym poziomie szczegółowości. Firma IMPAQ w ramach swojej oferty proponuje analizę, implementację oraz wdrożenie systemu SIZ, dostosowanego do potrzeb Klienta.

Architektura/ technologia:

System oparty jest na technologii SQL Server 2012. Dane zasilające hurtownie pobierane są z systemu SharePoint, arkuszy Excel lub płaskich plików tekstowych z wykorzystaniem pakietów SSIS. Źródłami zasilającymi serwis raportowy są kostka OLAP, a także bezpośrednio hurtownia danych.

Funkcjonalności:

System raportowy umożliwia użytkownikom generowanie raportów ad-hoc w oparciu o kostkę OLAP, która działa w serwisie analitycznym w technologii MS Business Intelligence (SSAS).Użytkownicy mają także możliwość korzystania z raportów predefiniowanych, które działają w serwisie raportowym (SSRS) i dostępne są poprzez stronę WWW. Dzięki wykorzystaniu technologii Microsoft BI, użytkownicy końcowi mają możliwość tworzenia własnych raportów bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy programistycznej, co wpływa na łatwość korzystania z systemu, niespotykaną w innych rozwiązanych IT.

Zaprojektowany kokpit menadżerski w przejrzysty sposób, za pomocą graficznej prezentacji danych, pokazuje aktualną kondycję firmy i postęp w realizacji zaplanowanych zadań. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem, pozwalającym kadrze menadżerskiej na szybkie pozyskanie i porównanie istotnych danych w przedsiębiorstwie, niezależnie od systemu z którego pochodzą. Wdrożenie systemu analityczno-raportowego może spowodować znaczny wzrost efektywności i komfortu pracy, a także wpłynąć pozytywnie na wydajność osób pracujących w działach związanych z kontrolingiem.

Wsparcie:

IMPAQ zapewnia wsparcie w utrzymaniu aplikacji, poprzez:
e-mail: supportBI [at] impaqgroup [dot] com
tel.: +48 61 62 49 000

Na życzenie Klienta umożliwiamy obsługę błędów poprzez aplikacje typu bugtracker, np. JIRA.