Smart Testing Factory

stf_logo_final

SMART Test Factory to automatyczna i efektywna kosztowo struktura testowania oprogramowania. Zapewnia dostęp do platform testujących, skryptów oraz danych testowych i skraca czas zgłaszania błędów. W niektórych przypadkach outsourcing może objąć cały proces zapewnienia jakości. STF umożliwia również Kierownikom Projektu i Klientom śledzenie testów oraz KPI w czasie rzeczywistym.

W obliczu bardzo wymagającego rynku Klienci oczekują produktów o wysokiej jakości, dostarczanych w terminie i w ramach ustalonego budżetu. Aby ograniczyć ogólne koszty projektu przy jednoczesnym zapewnieniu jakości, organizacja powinna zdecydować, które funkcjonalności i wymogi należy przetestować jako pierwsze. W tym właśnie celu IMPAQ wprowadziła rozwiązanie SMART Test Factory. Tak jak w przypadku klasycznego modelu produkcji, zasoby podzielone są na oddzielne silosy. Każdy z takich silosów, z przydzielonym zespołem specjalistów ds. testowania lub zestawem narzędzi dedykowany jest konkretnym działaniom.

Rozwiązanie oparte zostało na koncepcji S.M.A.R.T. – skrypty testowe powinny być Proste (Simple) w odtworzeniu, ich wyniki powinny być Mierzalne (Measurable), Osiągalne (Achievable) bez dogłębnej znajomości biznesu, Odpowiednie (Relevant) do celów biznesowych oraz Terminowo (Timely) zdefiniowane w celu oszacowania czasu potrzebnego na przeprowadzenie testów.

Przy takim rozwiązaniu, najwięcej pracowników doświadczonych w zapewnieniu jakości potrzebnych jest w fazie nadzoru oraz na pierwszym etapie projektu, tzn. w momencie opracowywania skryptów testowych.

SFT

Zgodnie z koncepcją, zamiast ręcznego przydzielania zadań poszczególnym pracownikom d.s. zapewnienia jakości, poszczególnym grupom testerów przydziela się wybrane testy. Dzięki ustaleniu priorytetów na podstawie poszczególnych rodzajów ryzyka biznesowego, można w krótkim czasie wykryć najistotniejsze wady. Można również zautomatyzować skrypty testowe najistotniejsze z biznesowego punktu widzenia i połączyć ze skryptami ręcznych testów regresji w celu ograniczenia liczby takich testów.

Największą zaletą rozwiązania jest jego elastyczność i efektywność kosztowa. Etap 1 nie będzie w ogóle potrzebny w przypadku, gdy skrypty testowe zostały właściwie zdefiniowane dla badanego produktu. Jeżeli produkt należy sprawdzić pod względem jakości można w dowolnym czasie przeprowadzić wybrane skrypty testowe dla etapów 2, 3 i 4. Etap 5 jest opcjonalny. Zalecany jest w przypadkach, gdy automatyzacja testów w danym projekcie okaże się efektywna kosztowo. Raporty generowane w czasie rzeczywistym umożliwiają Kierownikom Projektu śledzenie równocześnie większej liczby testów. Pozwala to również na szybką reakcję Programistów w przypadku wykrycia krytycznych wad w testowanym produkcie.

Zalety rozwiązania SMART Test Factory:

  • Wysoki poziom powtarzalności i pokrycia testami.
  • Wiele obszarów pracy.
  • Optymalne wykorzystanie pracowników o różnym poziomie wiedzy.
  • Lepsze wykorzystanie zasobów.
  • Współpraca w czasie rzeczywistym.
  • Krótszy okres testowania w procesie rozwoju produktu.

Rozwiązanie SMART Test Factory ma na celu skrócenie czasu wprowadzania na rynek produktów, obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie elastyczności przy jednoczesnym zapewnieniu jakości oraz satysfakcji użytkownika końcowego.


Osoba Kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com