Serwisy Utrzymania Portali

W systemach wewnętrznych często małe zmiany potrafią być kluczowe. Jeżeli skala takiej zmiany jest za mała by opłacało się uruchamiać cały cykl projektowy, polecamy wykonanie tych zmian z pomocą naszych konsultantów. Klienci, którzy chcą dokonać takiej niewielkiej, ale skomplikowanej technicznie zmiany w swoim działającym środowisku mogą skorzystać z pomocy naszych konsultantów przy zadaniach jak np. dostosowywanie parametrów sprzętu, migracje systemów, nieprzerwane wsparcie i utrzymanie oprogramowania i sprzętu czy szkolenia pracownicze. Nasz zespół IT składa się ze specjalistów z różnych obszarów, którzy utrzymują wiele skomplikowanych systemów informatycznych. Każdy z członków zespołu posiada doświadczenie w przeprowadzaniu analizy funkcjonalnej wymagań i może dokonać niezależnej oceny istniejących procesów.

Oferujemy:

  • Jednorazowe konsultacje specjalistów SharePoint i BI
  • Pakiety Stałego wsparcia konsultantów SharePoint i BI
  • Szkolenia SharePoint
  • Wdrażanie i utrzymywanie farm serwerowych SharePoint
  • Rozwiązywanie skomplikowanych problemów z farmami i wdrożeniami SharePoint  (Troubleshooting)
  • Migracje serwerów SharePoint do wyższej wersji (2007-2010, 2010-2013, 2007-2010-2013)

Korzyści biznesowe

  • Ciągłe dopasowywanie istniejących systemów do zmieniającej się rzeczywistości biznesowej
  • Wykorzystanie doświadczonych i certyfikowanych specjalistów
  • Wysoka dostępność i użyteczność systemów wspieranych przez Inżynierów

Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com