Konsulting

Najważniejszym elementem cyklu projektowej jest analiza biznesowa – posiada ona największy wpływ na efektywność i użyteczność systemu. Dobrze przygotowana analiza pozwala na bezproblemowy, szybki development, minimalizuje ryzyko konieczności wprowadzania skomplikowanych zmian w trakcie trwania projektu i pomaga zoptymalizować procesy biznesowe. Nasi konsultanci uczestniczą w przygotowaniu wielu różnych analiz biznesowych, przy których pomagają dzieląc się z klientem swoim doświadczeniem, oferując niezależny wgląd w procesy biznesowe klienta i przygotowując potrzebne dokumenty, zgodnie ze standardami. Pomagamy klientom zarówno w przypadku nowych jak i istniejących systemów – jeżeli zachodzi potrzeba modyfikacji jednego z istniejących systemów firmowych, nasi konsultanci zapewniają analizę na miejscu, pomoc z jak najefektywniejszym wykorzystaniem istniejących i działających u klienta produktów oraz dzielą się swoim ogólnym doświadczeniem dotyczącym działania takich systemów.

Oferujemy:

  • Analizy wymagań funkcjonalnych
  • Wsparcie i definiowanie procesów automatycznych w firmie
  • Definiowanie i wdrażanie polityki Bezpieczeństwa Informacji
  • Szkolenia oraz wsparcie użytkowników biznesowych/końcowych z aplikacji i systemów Office
  • Szkolenia z platform SharePoint
  • Wdrożenia SharePoint w firmie

Korzyści biznesowe

  • Wykorzystanie kompetencji zewnętrznych specjalistów
  • Niezależna ocena oraz spojrzenie na istniejące w firmie procesy
  • Dostęp do wiedzy oraz doświadczeń z wielu różnych wdrożeń
  • Wsparcie w zorganizowaniu, planowaniu oraz wdrożeniu procesów i systemów w firmie

Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com