OSS Transformers

IMPAQ OSS Competence Centres

Consulting & Delivery

 

Multi Technology Service Provider

Obecnie rozwiązania OSS rozwijają się w zupełnie nowym kierunku.

Dostawcy sprzętu i oprogramowania muszą stawić czoła nowym wyzwaniom związanym ze skróconym cyklem życia infrastruktury co jest konsekwencją skróconego cyklu życia usług. Nie ma już miejsca na długoterminowy zwrot z inwestycji (ROI), jak to było w przypadku systemów tradycyjnych (użytkowanych przez 5-20 lat lub nawet dłużej). Inwestycje mają obecnie na celu jak najszybsze uruchomienie usług, skoncentrowanie się na ograniczonej liczbie aktywnych użytkowników korzystających z usługi oraz ograniczenie nakładów inwestycyjnych/operacyjnych.

Zachodzi jednocześnie potrzeba zintegrowania obecnych platform OSS (bardzo często przestarzałych) z nowymi. Nowe ekosystemy muszą być zaprojektowane jako systemy w pełni zautomatyzowane (np. w formie sieci samoorganizującej się – SON), które uwzględniają logikę rozwiązania „zarządzanie jako usługa” (management-as-a-service). Takie podejście z kolei umożliwia firmom łączenie tradycyjnej infrastruktury (obsługującej oferty w obszarze usług głosowych / sms / transferu danych) z infrastrukturą stworzoną dla nowej oferty, takiej jak usługi oparte na sieciach wąskopasmowych (włączając w to internet rzeczy – IoT), usługi oparte na chmurze, platformy z rozproszoną infrastrukturą (włączając w to blockchain) itd.

IMPAQ wspiera swoich klientów w budowaniu nowych, efektywnych kosztowo ekosystemów OSS, oferując szeroki zakres usług IT:

 • Doradztwo biznesowe i techniczne
 • Usługi zarządzane (Managed Services)
 • Zdalne centra badań i rozwoju (producent dedykowanego oprogramowania)
 • Rozwiązanie testujące Testing Factory
 • Centrum usług wsparcia i utrzymania
 • Utrzymanie starych systemów (legacy)

Specjalizujemy się w wielu obszarach, obejmujących takie platformy, jak:

 • IBM Tivoli
 • FNT software
 • NETadmin
 • Nokia OSS solutions
 • Rozwiązania dedykowane (Custom Development Solutions)
 • Pozostałe platformy OSS

 


Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com