Dedykowane Systemy Portalowe

Dedykowane systemy portalowe należą do najpotężniejszych narzędzi, których firma może użyć, aby ułatwić i usprawnić codzienne funkcjonowanie. Skrojone na konkretne potrzeby klienta i jego biznesu, systemy takie stają się nieodzowne wraz z rozwojem firmy i wzrostem złożoności procesów biznesowych klienta. Cykl projektowy dedykowanego systemu portalowego rozpoczyna się szczegółową analizą potrzeb. Nasi pracownicy pomagają definiować i optymalizować procesy biznesowe. Poza samym zbudowaniem systemu, dostarczamy potrzebną dokumentację i na życzenie klienta przeprowadzamy szkolenia pracownicze. Wraz z użytkowaniem systemu, pomagamy klientom z ich dalszym rozwojem i modyfikacjami (jeżeli są potrzebne).

Oferujemy:

  • Szczegółowe analizy wymagań funkcjonalnych
  • Optymalizacja i definiowanie procesów w firmie
  • Business Process Management (BPM)
  • Portale i systemy internetowe
  • Portale intranetowe
  • Wdrażanie systemów Enterprise Content Management (ECM) w firmie
  • Współpraca z użytkownikami biznesowymi/końcowymi w celu uzyskania najbardziej efektywnych procesów i mechanizmów działania systemów
  • Wsparcie w każdym elemencie procesu rozwoju oprogramowania w różnych technologiach
  • Certyfikowany i doświadczony zespół

Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com