Automatyzacja i Optymalizacja Procesów

W każdej nowoczesnej firmie konkurencyjne zarządzanie opiera się na modelu procesowym, w którym wszystkie następujące po sobie czynności są jasno zdefiniowane, zoptymalizowane, kontrolowane i mierzone ale przede wszystkim znane pracownikom.

Procesy biznesowe to podstawa działalności każdego nowoczesnego przedsiębiorstwa. Koszty działalności, elastyczność przedsiębiorstwa oraz zadowolenie klientów zależą od tego, w jaki sposób takie procesy zostały zdefiniowane i zoptymalizowane. Wdrażane przez IMPAQ rozwiązania mają za zadanie przede wszystkim optymalizacje kosztów procesów wewnętrznych, zwykle uzyskiwane dzięki wprowadzeniu systemu przepływu pracy, dostępnego przez portal, oraz ułatwieniu dostępu do danych i usprawnienie komunikacji między pracownikami.

Oferujemy:

  • Optymalizację procesów biznesowych poprzez skrócenie czasu decyzji oraz ułatwienie dostępu do informacji
  • Zapewnienie spójności, dokładności oraz przejrzystości danych w procesie
  • Minimalizację wykorzystania wniosków papierowych poprzez zastąpienie ich elektronicznymi
  • Możliwość weryfikacji przez kadrę managerską wydajności procesów
  • Kontrolę nad kluczowymi procesami w firmie

Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com