Archiwizowanie i Wycofywanie z Eksploatacji Aplikacji IT

Każda aplikacja przechodzi przez ten sam podstawowy cykl życia, składający się z 3 faz: przygotowanie i rozwój aplikacji, utrzymanie i zmiany zgodne z aktualnymi wymaganiami użytkowników w środowisku produkcyjnym oraz wygaszanie, jako skutek zmniejszania się wartości biznesowej.

Często zdarza się, iż aplikacja staje się nieużyteczna, w wyniku strategicznej reorganizacji, konsolidacji, fuzji czy przejęcia. Innym powodem przejścia aplikacji na „emeryturę” może być także przestarzała, archaiczna technologia, brak wsparcia producenta lub wysokie koszty utrzymania. We wszystkich tych przypadkach organizacje decydują się na zastąpienie starych systemów IT, dokonując migracji danych oraz wycofując z użycia przestarzałe systemy IT.

Rozwiązania oferowane przez IMPAQ

IMPAQ oferuje: usługi konsultingowe (ocena rozwiązania oraz przygotowanie techniczne), aktywności w środowisku Klienta, w tym wydobycie danych, transfer, ładowanie, parametryzacja archiwów, a także usługi wdrożeniowe, takie jak wejście na środowisko produkcyjne lub odcięcie starych systemów oraz danych. Bazując na szerokim doświadczeniu w migracji i wycofywaniu systemów typu „legacy” IMPAQ dostosowuje ofertę do aktualnych wymagań i potrzeb Klienta. Początkowa faza projektu A&D zawsze obejmuje dogłębną analizę typów oraz parametrów niezbędnych do efektywnego wyszukiwania danych, które zostaną zarchiwizowane. Transfer danych może pochodzić z jednego lub wielu źródeł takich jak: zrzuty ekranowe, raporty, źródła danych aplikacji biznesowych lub model mieszany.

Efektem poprawnie przeprowadzonego projektu A&D jest środowisko IT umożliwiające w efektywny i szybki sposób na dostęp do zarchiwizowanych danych. Przewagą tego rozwiązania w stosunku do tradycyjnych metod (np. zrzuty ekranowe wszystkich okien) jest centralny mechanizm wyszukiwania danych zgodny z parametrami określonymi podczas fazy analizy.

 

Schemat realizacji procesu A&D

  1. Pełna i długoterminowa archiwizacja zgodna ze ścieżką audytu.
  2. Dostęp do danych zgodnych z oryginalnymi wraz interfejsem do wyszukiwania i opcjonalnym generatorem raportów.
  3. Wycofanie z eksploatacji przestarzałych aplikacji, sprzedaż sprzętu komputerowego klienta, unieważnienie licencji i umów serwisowych.

Korzyści dla klientów

Dzięki długoterminowej archiwizacji danych, klienci mogą zastąpić przestarzałe aplikacje, zapewniając oszczędności oraz obniżenie ryzyka.

  • Obniżenie kosztów utrzymania przy zapewnieniu zwrotu z inwestycji (ROI).
  • Zgodność z wymogami prawnymi dotyczącymi przechowywania danych.
  • Uwolnienie wewnętrznych zasobów i uniezależnienie się od wymogów znajomości przestarzałych systemów.
  • Możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego sposobu utrzymania archiwum.
  • Zachowanie funkcji łatwego i sprawnego wyszukiwania danych.

Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com