Duże przedsiębiorstwa

Możliwość zlecenia na zewnątrz usługi tworzenia aplikacji to bardzo atrakcyjna oferta dla klientów, którzy chcą zaoszczędzić koszty, odciążyć pracowników i skupić się na podstawowej działalności lub też potrzebują szybkiego wsparcia ze strony kompetentnych i wykwalifikowanych specjalistów.

Dlaczego warto zlecić usługi tworzenia aplikacji?

Nasi klienci często potrzebują mieć dostęp do wyspecjalizowanych usług tworzenia oprogramowania o wysokiej jakości. Pracownicy firm zazwyczaj zajęci są innymi obowiązkami i nie mają czasu na wykonanie danego zadania. IMPAQ utrzymuje bliską współpracę ze swoimi partnerami lokalnymi i zagranicznymi oraz centrami rozwoju. W przeciwieństwie do niektórych dostawców, współpracujemy wyłącznie z partnerami, którzy zapewniają swoim specjalistom dobre warunki pracy i umożliwiają im skoncentrowanie się na świadczeniu usług o wysokiej jakości. IMPAQ może dostosować swój model współpracy do indywidualnych potrzeb klientów.


Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com