Zarządzanie ryzykiem

Dzięki skalowalnej architekturze, opartej na otwartym modelu danych i elastycznych mechanizmach analitycznych, kdprevent™ AFS pozwala wyjść poza wąską detekcję specyficznych typów nadużyć i rozszerzyć tę dziedzinę o obszary zarządzania szeroko pojętym ryzykiem. Konsolidując zarówno pozytywną jak i negatywną informacje o klientach, rachunkach, operacjach, produktach (nie tylko kredytowych), pracownikach i innych obiektach biznesowych tworzy centralne repozytorium danych do monitorowania poziomu kluczowych aspektów ryzyka działalności bankowej.

Korzyści:

  • Baza Incydentów Zagrażających Bezpieczeństwu Czynności Bankowych (BIZBCB), która pozwala na rejestrowanie informacji o osobach fizycznych, podmiotach gospodarczych oraz zdarzeniach poza kontekstem systemów dedykowanych do obsługi obecnych klientów. Dzięki temu pełni charakter narzędzia prewencyjnego, zapobiegającego nawiązaniu relacji z klientami niepożądanymi. W przypadku osób lub firm, którzy klientami już są, pozwala odwrócić typowy proces, gdzie podejrzenie jest wynikiem analizy danych. Dostępność informacji o potwierdzonym przypadku nadużycia, na przykład ze źródeł zewnętrznych, umożliwia przeszukanie populacji własnych klientów i wygenerowanie dla nich działań sprawdzających. Dla wydarzeń wymagających poinformowania odpowiednich organów kontroli prawa czy spraw, które powstały w wyniku zapytań od tych organów, rozwiązanie prowadzi rejestr korespondencji oraz pozwala w łatwy sposób nią prowadzić i zarządzać oraz strukturyzować informacje w niej zawarte.
  • Pozwala również w trybie ciągłym analizować szerokie zasoby informacyjne i monitorować poziom ryzyka związany z wszelkimi procesami i operacjami. Dostępność detalicznych danych operacyjnych i długich szeregów czasowych umożliwia wyłapanie zjawisk i zależności, które są niewidoczne w przypadku interakcji punktowych (jak na przykład złożenie wniosku kredytowego czy zlecenie przelewu przez Internet) lub reżim czasowy narzucony na ich obsługę nie pozwala na przekrojową analizę. kdprevent™ AFS podczas codziennego przetwarzania w sposób automatyczny implementuje złożone zestawy reguł obserwacyjnych, na podstawie których generuje alerty dotyczące typowych i znanych mechanizmów nadużyć.
  • Dodatkowo analitycy mogą samodzielnie i ad-hoc definiować własne schematy, które skuteczne będą również w przypadku zdarzeń nietypowych, nawet jednorazowych, a co za tym idzie również podjąć działania nietypowe i uprzedzić nieuczciwych klientów czy pracowników zanim doprowadzą do nieodwracalnych strat.

Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com