FATCA

FATCA, czyli Foreign Account Tax Compliance Act, to amerykańska ustawa z 2010 r. Jej celem jest raportowanie przez instytucje finansowe na całym świecie stanu oraz zmian wszelkich aktywów finansowych i inwestycyjnych należących do osób podlegających obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych.

 • Raportowanie zgodne z ustawą FATCA stanowi duże wyzwanie informatyczne dla instytucji finansowych, ponieważ dotyczy bardzo szerokiego zakresu aktywów i typów transakcji. W konsekwencji, konieczne jest gromadzenie i przetwarzanie danych z wielu różnych systemów bankowych.
 • Gotowe rozwiązanie całościowo adresujące wymogi raportowe związane z amerykańską ustawą FATCA. Identyfikowanie, gromadzenie, analiza i raportowanie wszystkich aktywów i typów transakcji objętych ustawą FATCA.
 • Element składowy sprawdzonej w polskich bankach platformy do analiz i raportowaniazgodności z przepisami.
 • Szansa na budowę jednolitego rozwiązania do raportowania ryzyka, oszustw, praniapieniędzy i zgodności z regulacjami.
 • Łatwa integracja z dowolną liczbą systemów centralnych banku dzięki nowoczesnejarchitekturze i otwartym interfejsom API.
 • Samodzielne definiowanie dowolnie złożonych warunków uwzględniania klientów,aktywów i transakcji w raportach.

Jako firma posiadająca doświadczenie na rynku rozwiązań do monitorowania i raportowania transakcji na potrzeby analizy ryzyka, oszustw, prania pieniędzy i wielu innych obszarów IMPAQ zbudował rozwiązanie całościowo adresujące wymogi raportowe związane z ustawą FATCA. Platforma IMPAQ kdpreventTM FATCA zapewnia instytucjom finansowym możliwość spełnienia wszystkich wymogów związanych z ustawą FATCA, w tym w szczególności:

 • klasyfikowanie klientów zgodnie z FATCA
 • klasyfikowanie transakcji zgodnie z FATCA
 • monitorowanie i oznaczanie transakcji objętych FATCA
 • dedykowane repozytorium danych dotyczących FATCA
 • cykliczne generowanie raportów zgodnych FATCA

Wdrożenie IMPAQ kdpreventTM FATCA zapewnia:

 • Zgodność z formalnymi wymogami ustawy FATCA.
 • Uniknięcie ryzyka związanego z dotkliwymi karami za brak współpracy z amerykańskimi
  władzami skarbowymi.
 • Szybkie wdrożenie rozwiązania całościowo adresującego wymagania raportowe i niskie koszty
  jego utrzymania.
 • Możliwość rozszerzenia rozwiązania o pozostałe obszary funkcjonalne w celu budowy jednolitej
  platformy raportowania obejmującej ryzyko, oszustwa, pranie pieniędzy i inne obszary.