kdprevent™ Anti Money Laundering

Platforma kdprevent™ pozwala na znaczne usprawnienie procesów kontroli i zapewnienia zgodności przy bardzo obniżonych kosztach. IMPAQ ustawicznie unowocześnia tę platformę, aktualizując ją zgodnie z najnowszymi przepisami i wymogami rynku. Dlatego też nasze rozwiązanie spełnia wymogi krajowe poszczególnych państw europejskich, a także ustawowe wymogi międzynarodowe i oferuje najnowocześniejsze metody analityczne w połączeniu z wiedzą ekspercką w dziedzinie zapewnienia zgodności.

Zagadnienia zgodności

Nasze automatyczne narzędzie służy do wykrywania niecodziennych, nieprzewidzianych i podejrzanych działań.  Gdy takie działanie zostanie wykryte, system automatycznie powiadamia osoby odpowiedzialne, zazwyczaj są to kierownicy ds. obsługi klienta, a także dyrektorzy finansowi i ds. zgodności. Narzędzie wyposażone jest w system przepływu dokumentów działający w oparciu o Internet oraz system zarządzania zdarzeniami pracujący w czasie rzeczywistym zgodnie z kryteriami dotyczącymi zgodności.

System oferuje rozwiązania następujących zagadnień dotyczących zgodności:

 • Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML)
 • Finansowanie działalności terrorystycznej
 • Filtrowanie (SWIFT, Sepa, Sic, Euro-Sic, itp.)
 • Bezpieczeństwo
 • KYC (Poznaj Swojego Klienta)
 • KYT (Poznaj Swoją Transakcję)
 • Ryzyko utraty dobrego imienia
 • Analiza ryzyka
 • Ocena ryzyka

Główne zalety

Platforma kdprevent™ oferuje jedno narzędzie obsługujące wszystkie zagadnienia. Wszystkie informacje dotyczące zgodności przechowywane są w jednym miejscu.

Unikalna oferta sprzedaży kdprevent™

 • Automatyzacja – automatyzacja procesów zapewnienia zgodności pozwalająca na znaczne obniżenie kosztów kadrowych
 • Bezpieczeństwo – bardzo znacząco obniża liczbę błędów pierwszego rodzaju i znacznie redukuje koszty firmy
 • Szybka realizacja – umożliwia łatwe i szybkie wdrożenie ze względu na łatwość w użyciu bez potrzeby uczenia się
 • Wartość – zwiększa jakość procedur zapewnienia zgodności, co automatycznie zmniejsza ryzyko
 • Skalowalność – najnowocześniejsza technologia chroniąca inwestycje firmy
 • Aktualny – spełnia potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku i przepisów
 • Niezawodność – profesjonalna obsługa, wsparcie w połączeniu z ustawicznym ulepszaniem i modernizacją produktów

 


Contact

contact [at] impaqgroup [dot] com