Compliance – kdprevent

kdprevent™ to analityczna platforma dla instytucji finansowych, która kompleksowo adresuje zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, wymogami regulacyjnymi, nadużyciami, ryzykiem kredytowym i operacyjnym, bezpieczeństwem transakcji internetowych. Rozwiązanie monitoruje szerokie spektrum aktywności klientów i analizuje gromadzone informacje w celu zidentyfikowania i zablokowania działań o charakterze przestępczym lub w inny sposób naruszających bezpieczeństwo instytucji.

kdprevent™ jest modułową platformą pozwalającą na dedykowane wdrożenia w wąskich obszarach dziedzinowych, jako całość umożliwia jednak obsłużenie pełnego zakresu zagadnień antyfraudowych. dziedzinowych, jako całość umożliwia jednak obsłużenie pełnego zakresu zagadnień antyfraudowych.

 

Korzyści:

 • Stanowi referencyjne repozytorium danych o nadużyciach dla dowolnych procesów, produktów i klientów
 • Konsoliduje niezbędne dane ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych
 • Implementuje rozszerzone mechanizmy przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Rejestrować i raportować transakcje zgodnie z wymogami GIIF
 • Monitoruje płatności takie jak SWIFT czy SEPA
 • Monitoruje płatności wewnątrzkrajowe
 • Wychwytuje nieuprawnione zmiany w kartotekach klientów
 • Analizuje działania pracowników w celu wykrywania fraudów wewnętrznych
 • Zapobiega wyłudzeniom w procesie wnioskowania o produkt kredytowy
 • Kompleksowo analizuje ryzyko klienta i transakcji wykorzystując pełną informację z wielu obszarów
 • Ochrania komunikację z klientami przez kanały zdalne
 • Ułatwia komunikację z właściwymi organami kontroli prawa

Contact

contact [at] impaqgroup [dot] com