Platforma IQ Access

IQ Access to dedykowane rozwiązanie umożliwiające bankom elastyczna implementacji zarządzania tożsamością i kontroli dostępu do swoich zasobów. Modułowa budowa oraz !łatwość rozszerzeń poszczególnych komponent6w pozwala na proste i szybkie wdrożenie rozwiązania, przez cow znacznym stopniu zmniejsza TCO.

platforma-iq-access

 

Centralizacja zarządzania tożsamością

IQ Access gwarantuje integrację tożsamości użytkowników poprzez mechanizmy integracji oraz mapowania istniejących już w systemach banku tożsamości. Wsparcie dużej liczby interfejsów umożliwia szybkie i elastyczne wdrożenie platformy. Rozwiązanie pozwala na wykorzystanie używanych już danych identyfikacji użytkowników lub korzystanie z jednej centralnie zaimplementowanej bazy.

Nasze rozwiązanie pozwala na implementację centralnego repozytorium kontrolującego dostęp zarówno pracowników, partnerów, jak i klientów banków, co znacznie ułatwia administrację i zarządzanie tożsamościami. Poprzez wprowadzenie wirtualnych prywatnych silosów danych całkowicie separuje dostępy pracowników, partnerów i klientów banku, co zapewnia bezpieczeństwo i ochronę danych.

  • Wdrożenie systemu zarządzania tożsamością i kontrolą dostępu pozwala na standaryzację procesów banku oraz zmniejszenie nakładów na zarządzanie i administrację.
  • Wdrożenie IQ Access jako elastycznego narzędzia zmniejsza koszty wdrożenia w stosunku do systemów pudełkowych.
  • Wdrożenie powoduje minimalizację ryzyka i kosztów zarządzania tożsamością.
  • Dopracowane mechanizmy gwarantują komfort pracy użytkowników.

Case study

System IQ Access został wdrożony u wiodącego operatora telefonii stacjonarnej, jako platforma uwierzytelniająca użytkowników usługi dostępu do internetu. Do integracji z systemami klienckimi został użyty standard komunikacji SAML (Security Assertion Markup Language) wraz z elementami standardu ID-FF (Liberty Alliance Identity Federation Frame work).
Sercem wdrożenia jest trójwęzłowy klaster LDAP zapewniający szybkie dostarczenie danych o profilach użytkownika. Autoryzacja użytkowników odbywa się na zasadach Role Based Access Managment. W kolejnych latach system został rozbudowany o funkcjonalności dostarczania dodatkowych danych profilowych i pełni rolę bazy profili użytkowników.


Contact

contact [at] impaqgroup [dot] com