Bezpieczeństwo IT

Dziś ochrona infrastruktury teleinformatycznej to warunek konieczny, ale już niewystarczający. Stałe nadzorowanie spójności i poprawności przetwarzanych danych biznesowych stanowi istotny aspekt wpływający na ryzyko biznesowe. Ocena ryzyka, jakie występuje w ramach przetwarzania procesów i funkcjonowania organizacji jest trudne, jeśli brak jest wsparcia ze strony odpowiednich narzędzi, bo trzeba całościowo objąć kontrolą wiele aspektów i obszarów. Potrzebna jest spójna i kompletna informacja o infrastrukturze informatycznej i zarządzaniu przetwarzanymi danymi.

schemat_wfp_new

 

W portfolio firmy IMPAQ dostępny jest zarówno systemem ekspercki, jak i gama wzajemnie uzupełniających się produktów sprzętowych. Komplementarność tych rozwiązań pozwala, by uzupełniały się one wzajemnie danymi, co podnosi jakość wiedzy i bezpieczeństwa w organizacji Klienta.


Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com