Bezpieczeństwo

IMPAQ współpracuje z wieloma bankami i doskonale rozumie rosnące potrzeby zarówno w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, jak również zapobieganiu finansowaniu terroryzmu oraz przeciwdziałania nadużyciom bankowym. Na bieżąco monitorujemy zmiany zachodzące na rynku finansowym i dzieki temu znamy aktualne przepisy prawa, co pozwala dostosowywać aktualne rozwiązania IT do aktualnych wymogów i regulacji, tak aby najmniej czasu poświęcać na przygotowywanie tych informacji, a jak najwięcej na rozwój usług bankowych i pozyskiwanie w sposób bezpieczny nowych klientów.

Poniżej przedstawiamy przykłady rozwiązań w tym obszarze:

 


Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com