Zarząd Grupy

Zarząd Grupy odpowiedzialny jest za działalność operacyjną IMPAQ. Ponieważ członkowie Zarządu Grupy reprezentują różne obszary kompetencji, zapewniają dobre jego funkcjonowanie w duchu przedsiębiorczości i zaangażowania w kwestie organizacji.

Rafał Polański – Managing Director of IMPAQ 

  • Dyrektor Generalny w Polsce, Szwajcarii i w UK, członek Zarządu IMPAQ
  • Przed rozpoczęciem pracy w IMPAQ zajmował stanowiska kierownicze wyższego szczebla w Nokia Siemens Networks, gdzie był odpowiedzialny za doradztwo biznesowe w całej Europie
  • W wolnym czasie Rafał uprawia triatlon (pływanie, jazda na rowerze, bieganie)

Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com