Debata Forum Liderów Banków Spółdzielczych

Debata odbędzie się 20 września 2017 r. w godz. 13.15 – 14.45 w hotelu Sangate Lotnisko (d. Gromada) pierwszego dnia obrad Forum Liderów Banków Spółdzielczych, w salce „Business Room III” na parterze.

Debata ekspercka ma charakter zamknięty – uczestniczyć w niej będzie maksymalnie 15 osób. Ilustrowana relacja ze spotkania ukaże się na łamach październikowego wydania miesięcznika „Nowoczesny Bank Spółdzielczy”.

Główne zagadnienia poruszane w debacie:

 • Zapobieganie wyłudzeniom jako usługa:
  • Czy banki spółdzielcze stać na budowę własnych systemów antyfraudowych od podstaw – czy lepiej wykupić dostęp do usługi oferowanej przez zewnętrznego dostawcę? Wady i zalety obydwu rozwiązań.
  • Rola banku zrzeszającego w budowie architektury bezpieczeństwa dla całej grupy. Czy obsługa poprzez zrzeszenie zawsze jest najtańsza?
  •  Jak wykorzystanie nowoczesnych narzędzi z zakresu cyberbezpieczeństwa może ograniczyć przerost zatrudnienia w pionie back office placówek spółdzielczych?
  • Jak zapewnić spółdzielcom dostęp do danych o incydentach z zasobów samych banków zrzeszonych oraz baz o zasięgu narodowym?
  • Bezpośrednia wymiana danych pomiędzy bankami spółdzielczymi a komercyjnymi – co spółdzielcy mogliby zyskać na takim rozwiązaniu, i dlaczego systemy oferowane przez partnerów zewnętrznych wydają się być optymalne do realizacji tego celu?
  • Bezpieczeństwo to również dostęp do szerokiej puli reguł sprawdzających. Przykłady takich reguł.
  • Wykorzystanie big data dla zwiększenia bezpieczeństwa transakcji i ograniczenia fraudów.
  • Samodzielne i niezależne od innych banków zarządzanie alarmami i sprawami.

Partnerem debaty będzie firma IMPAQ.

W gronie kilkunastu ekspertów porozmawiamy o możliwościach, jakich dostarczają nowoczesne technologie teleinformatyczne w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa w banku. Będziemy dyskutować o tym, jak przy użyciu nowoczesnych systemów antyfraudowych łączyć informacje pochodzące z wielu źródeł, tak by w jak największym stopniu ograniczyć ryzyko wyłudzenia. Chcielibyśmy pokazać, jak przy użyciu nowoczesnych platform zapewnić zautomatyzowaną wymianę informacji o klientach zarówno pomiędzy poszczególnymi bankami, jak też na linii bank spółdzielczy-bank zrzeszający. Wspólnie porozmawiamy na temat nowoczesnych aplikacji i ich kluczowych zastosowań.