Monitorowanie transakcji

Monitorowanie transakcji bankowych w czasie rzeczywistym, w celu identyfikacji transakcji nietypowych lub podejrzanych. To kolejny produkt z rodziny AntiFraud Hub służący do zapobiegania wyłudzeniom w sektorze bankowym. Rozwiązanie stanowi uzupełnienie istniejącego portfolio produktów, na które składają się: monitorowanie aplikacji kredytowych (Fraudy kredytowe), zapobieganie wyłudzeniom poprzez aplikacje webowe (Fraudy webowe) oraz zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi.

Kluczowe korzyści wynikające z wykorzystania Monitora transakcji:

  • Monitoring transakcji bankowych w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji transakcji nietypowych lub podejrzanych.
  • Online’owa weryfikacja, umożliwiająca podjęcie decyzji jeszcze przed realizacją
  • Obsługa pojedynczych, ale również całych paczek transakcji
  • Obsługa transakcji dla dowolnego systemu rozliczeń międzybankowych ELIXIR/SEPA/SWIFT
  • Zestaw raportów statystycznych dotyczących przetworzonych transakcji, znalezionych nieprawidłowości i uchybień
Monitorowaniu podlegają:
  • Transakcje płatnicze
  • Zmiana danych osobowych na koncie klienta
  • Modyfikacja słownika przelewów zaufanych
  • Operacje na lokatach

Monitorowane transakcje mogą zawierać dodatkowe informacje z systemu Bankowości Internetowej o sesji, lokalizacji czy przeglądarce internetowej, co pozwala  efektywnie i szybko wnioskować, wstrzymywać transakcje niepożądane, a transakcje podejrzane kierować do analizy ręcznej.

Platforma może także online sprawdzać beneficjentów rzeczywistych (np. poprzez wykorzystanie Beneficjenta rzeczywistego), sprawdzać czy występują na listach sankcyjnych i na listach PEP (funkcjonalności platformy IMPAQ AntiFraud Hub).

Monitor transakcji zapewnia także zgodność z rozporządzeniem PE i Parlamentu UE 2015/847, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych.