Fraudy webowe

Bardzo szybko rośnie ilość klientów z dostępem do bankowości internetowej i mobilnej. Według Związku Banków Polskich w 2015 roku liczba rachunków umożliwiających klientom korzystanie z bankowości przez Internet przekroczyła poziom 30 mln (Raport NetB@nk, 17.12.2015).

Wszyscy ci klienci narażeni są na ataki cyberprzestępców. Odpowiedzią IMPAQ na rosnące zagrożenia ze strony oszustów są  Fraudy Webowe, które pozwalają na monitorowanie strumieni żądań do systemów banku i detekcję zagrożeń. Fraudy Webowe wzmacniają proces weryfikacji poprzez wykorzystanie informacji o środowisku, z którego klienci wydają dyspozycje bankowe. Rozwiązanie buduje profile zachowań użytkowników oraz urządzeń i pozwala na detekcję podejrzanych transakcji. Rozwiązanie to adresuje również rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa płatności internetowych, np. w zakresie śledzenia i monitorowania transakcji.

Korzyści

  • Zapobieganie oszustwom poprzez analizę transakcji na poziomie biznesowym oraz komunikacji z urządzeniem klienta
  • Wykorzystanie profilu zachowań klienta do zwiększenia skuteczności wnioskowania
  • Zapobieganie wyłudzeniom poprzez włączenie mechanizmów geolokalizacji
  • Wykrywanie malware’ów działających w przeglądarce klienta podczas zlecania transakcji

Funkcjonalności

  • Budowanie profili użytkowników komunikujących się z bankiem w celu wykrywanie zachowań nietypowych
  • Śledzenie wielu aplikacji klienckich jednocześnie
  • Wnioskowanie na podstawie danych geolokalizacyjnych
  • Identyfikacja urządzeń (fingerprint), z których zlecane są transakcje, i utrzymywanie bazy urządzeń podejrzanych
  • Analiza aktywności użytkownika

Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com