Fraudy kredytowe

Udzielanie kredytów to sens istnienia banków. Każdego dnia banki otrzymują tysiące wniosków kredytowych i muszą zdecydować, które wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie. W podjęciu decyzji istotne są zdolność kredytowa, zabezpieczenia czy historia kredytowa wnioskodawcy. Ale nie wszyscy są uczciwi – część wniosków intencjonalnie składana jest z zamiarem niespłacenia kredytu.
Fraudy kredytowe zostały stworzone by zapobiegać wyłudzeniom kredytów.

Korzyści

 • Redukcja ilości wyłudzeń kredytowych
 • Standaryzacja procesu weryfikacji wniosków kredytowych
 • Wnioskowanie w oparciu o dane historyczne, dane z innych systemów oraz dane z baz krajowych
 • Możliwość włączenia do procesu na dowolnym etapie życia wniosku kredytowego
 • Decyzje podejmowane w czasie rzeczywistym
 • Wspólny mechanizm do weryfikacji wniosków różnego rodzaju i złożonych różnymi kanałami
 • Zmniejszenie nakładów na weryfikację ręczną
 • Łatwość integracji z systemami banku
 • Szybki zwrot z inwestycji

Funkcjonalności

 • Online’owa konsolidacja i weryfikacja informacji na temat wnioskodawcy i parametrów wniosków kredytowych
 • Automatyczne podejmowanie decyzji w oparciu o zdefiniowane strategie reguł
 • Obsługa manualna decyzji w przypadkach, gdy wynik weryfikacji automatycznej nie jest jednoznaczny
 • Możliwość włączenia do procesu na dowolnym etapie życia wniosku kredytowego
 • Możliwość tworzenia scenariuszy champion-challenger (testy A/B)
 • Możliwość definiowania i testowania własnych reguł
 • Wnioskowanie na podstawie danych z różnych systemów banku
 • Wnioskowanie z użyciem zewnętrznych źródeł danych, np. BIK, BIGi, Lista Osób Poszukiwanych Listem Gończym
 • Automatycznie podejmowane akcje, np. blokada konta, wysłanie SMS, zgłoszenie sprawy do Call Centre
 • Obsługa czarnych list i białych list (np. numery rachunków, adresy IP, emaile, adresy, dokumenty tożsamości, numery kart płatniczych)
 • Możliwość oznaczenia informacji z odrzuconego wniosku kredytowego jako skompromitowane

Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com