Fraudy wewnętrzne

Łatwo bronić się przez zagrożeniami płynącymi z zewnątrz, jeżeli dysponuje się odpowiednimi narzędziami, procesami, danymi oraz rolami w organizacji. Jednak nawet najmocniejszy łańcuch wytrzymuje jedynie tyle, ile jego najsłabsze ogniwo. Pracownik działający na szkodę swojej organizacji może dokonać ogromnych zniszczeń. Aby bronić się przed takimi zagrożeniami należy wzmacniać pozostałe obszary i mechanizmy. Fraudy wewnętrzne są odpowiedzią na te potrzeby.

Fraudy wewnętrzne to zestaw narzędzi, które adresują dwa główne i często powiązane typy: nadużycia przeciwko klientom (na przykład kradzież środków) i nadużycia przeciwko organizacji (na przykład nieuprawnione wydatki kartą służbową). Ze względu na fakt, że przestępstwo dokonywane jest przez osobę zaufaną z łatwym dostępem do informacji wrażliwych, każdy typ przestępstwa niesie ze sobą ryzyko dużych strat finansowych, kompromitacji danych, utraty reputacji, klientów i ich pieniędzy.

Korzyści:

  • Ochrona przed zagrożeniami płynącymi z wewnątrz
  • Konsolidacja danych dotyczących zachowania pracowników i powiązanie ich z operacjami dotyczącymi klientów
  • Zaawansowana analityka aktywności pracowników
  • Efektywne mechanizmy budowania powiązań pomiędzy informacjami
  • Łatwość zarządzania mechanizmami detekcji
  • Wsparcie procesu zarządzania sprawami
  • Możliwość rozszerzenia zakresu analizowanego typu wyłudzeń

Osoba kontaktowa

contact [at] impaqgroup [dot] com