Beneficjent rzeczywisty

Zarządzanie informacją o beneficjentach rzeczywistych. Pozwala on na spełnienie wymagań nowej dyrektywy PE i Rady UE 2015/849, w  sprawie  zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego  do  prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu  (zgodnie z najnowszą Dyrektywą IV AML).

Kluczowe korzyści:

 • Zarządzanie danymi o beneficjentach i kadrze kierowniczej wyższego szczebla.
 • Synchronizacja z systemem źródłowym Banku.
 • Integracja z zewnętrznymi źródłami danych o beneficjentach.
 • Rozbudowane wyszukiwanie podmiotów i beneficjentów.
 • Wizualna nawigacja po powiązaniach pomiędzy podmiotami.
 • Obserwowanie zmian w czasie.
 • Możliwość wykorzystania tych danych we wnioskowaniu dotyczącym oceny transakcji.
 • Integracja z innymi produktami z portfolio CFD (np. CFD Transaction Monitor), dla jeszcze efektywniejszego powiązania beneficjentów, lub wnioskowania pod kątem potencjalnych wyłudzeń.
 • Zestawienia statystyczne dotyczące zawartości i zmian w czasie
 • Raporty dotyczące wybranych podmiotów i beneficjentów na potrzeby audytów.
 • Alerty o zmianach w strukturach własności

Dzięki Beneficjentowi rzeczywistemu kompletna informacja o beneficjentach może być zarządzana w jednym miejscu. Taka integracja z dostawcami baz o beneficjentach, zarówno wewnątrzkrajowych jak i zagranicznych, daje możliwość spełnienia obowiązku polegającemu na ustaleniu i zapisaniu danych identyfikacyjnych osoby fizycznej z ograniczeniem czynnika ludzkiego, na rzecz efektywnego systemu, dla realizacji, wizualizacji i archiwizacji olbrzymiej ilości danych, oraz ich powiązań.