Compliance

kdprevent™ to analityczna platforma dla instytucji finansowych, która kompleksowo adresuje zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy, wymogami regulacyjnymi, nadużyciami, ryzykiem kredytowym i operacyjnym, bezpieczeństwem transakcji internetowych. Rozwiązanie monitoruje szerokie spektrum aktywności klientów i analizuje gromadzone informacje w celu zidentyfikowania i zablokowania działań o charakterze przestępczym lub w inny sposób naruszających bezpieczeństwo instytucji.

kdprevent™ jest modułową platformą pozwalającą na dedykowane wdrożenia w wąskich obszarach dziedzinowych, jako całość umożliwia jednak obsłużenie pełnego zakresu zagadnień antyfraudowych. dziedzinowych, jako całość umożliwia jednak obsłużenie pełnego zakresu zagadnień antyfraudowych.

Wielofunkcyjna platforma kdprevent™CFD Antifraud HUB  to nowoczesny łącznik dla wszystkich nieustrukturyzowanych i różnorodnych danych, bez względu na ich pochodzenie, min. z aplikacji webowych,  wniosków kredytowych, historii transakcji . Rozwiązaniem jest komplementarne do kdprevent; i adresuje zagadnienia związane z monitorowaniem transakcji krajowych w czasie rzeczywistym oraz beneficjenta rzeczywistego.

 CFD Transaction Monitor to produkt do monitorowania transakcji krajowych w czasie rzeczywistym, w celu identyfikacji transakcji nietypowych lub podejrzanych. To kolejny produkt z rodziny CFD służący do zapobiegania wyłudzeniom w sektorze bankowym. Rozwiązanie stanowi uzupełnienie istniejącego portfolio produktów, na które składają się: monitorowanie aplikacji kredytowych (Credit Fraud Detection), zapobieganie wyłudzeniom poprzez aplikacje webowe (Web Fraud Protection) oraz zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi (platforma kdprevent).

 CFD Beneficiary Manager to produkt do zarządzania informacją o beneficjentach rzeczywistych. Pozwala on na spełnienie wymagań nowej dyrektywy PE i Rady UE 2015/849, w  sprawie  zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego  do  prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu  (zgodnie z najnowszą Dyrektywą IV AML).

diagram-pol_3

Korzyści:

 • Stanowi referencyjne repozytorium danych o nadużyciach dla dowolnych procesów, produktów i klientów
 • Konsoliduje niezbędne dane ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych
 • Implementuje rozszerzone mechanizmy przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Rejestrować i raportować transakcje zgodnie z wymogami GIIF
 • Monitoruje płatności takie jak SWIFT czy SEPA
 • Monitoruje płatności wewnątrzkrajowe
 • Wychwytuje nieuprawnione zmiany w kartotekach klientów
 • Analizuje działania pracowników w celu wykrywania fraudów wewnętrznych
 • Zapobiega wyłudzeniom w procesie wnioskowania o produkt kredytowy
 • Kompleksowo analizuje ryzyko klienta i transakcji wykorzystując pełną informację z wielu obszarów
 • Ochrania komunikację z klientami przez kanały zdalne
 • Ułatwia komunikację z właściwymi organami kontroli prawa

Contact

contact [at] impaqgroup [dot] com